Het Ondernemersbelang: ''Voorsprong door permanente ontwikkeling''

NIJMEGEN –  Sempro Technologies is een snelle groeier in de semiconductor industrie. Het bedrijf is specialist op het gebied van trim, form en singulation. Met een hecht team van enthousiaste technici timmert Sempro duchtig aan de weg.

Ewald Peters startte Sempro in 2003. Inmiddels telt het bedrijf twee vestigingen die elkaar naadloos aanvullen: Sempro Technologies B.V. in Nijmegen en zusterbedrijf Sempro Technology SDN BHD in Maleisië. De intentie is dat de Nijmeegse vestiging medio 2020 verhuist naar een groter pand op het huidige bedrijventerrein. “De groei is dermate dat onze huidige locatie te krap is geworden”, aldus oprichter en directeur-eigenaar Ewald Peters.

Het is een illustratie van de ontwikkelingen in de semiconductorbranche. “De mogelijkheden zijn legio en de ontwikkelingen gaan hard. Onze grenzen worden momenteel bepaald door de beschikbaarheid van goed opgeleid direct inzetbaar personeel en investeringskapitaal.” In de directe nabijheid van Sempro is de Novio Tech Campus en NXP gehuisvest. Allebei aanjagers van nieuwe technologie. “We zien op dit bedrijventerrein langzaam een cluster ontstaan van hoogtechnologische bedrijven, aangedreven door onderzoek en start ups”, aldus Peters. “Het is een kweekvijver voor talent en daarom belangrijk. Ook voor Sempro.”

AFGEWOGEN MIX

Het huidige Sempro-team is een afgewogen mix van technisch specialisten op hbo- en wo-niveau. Spil van het bedrijf is het driemanschap bestaande uit Ewald Peters,

FIJNMAZIG MAATWERK

“Concreet ontwerpen en produceren wij machines om pootjes van een chip te buigen en te knippen”, zegt Verburg. “Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet. Het gaat erom dat een semiconductor dusdanig van vorm is dat deze als component op een handige manier in een ‘device’ geplaatst kan worden. Dat kan in een auto zijn, maar ook in een vliegtuig, een scanner, een satelliet, meetapparatuur enzovoorts. In alle gevallen ligt er een idee ten grondslag aan de toepassing. Met dat idee komt een fabrikant bij ons. Samen bekijken, ontwerpen en testen we welke vorm het meest geschikt is en hoe de machine er uit moet gaan zien om deze specifieke semiconductor feilloos te produceren en te assembleren. Het is altijd zeer fijnmazig maatwerk.”

Dat maatwerk vindt plaats in Nijmegen. Peters: “Het betekent dat we hier alle technische ontwerp- en systeemdisciplines in huis hebben. Specialistische kennis en kunde die we niet zelf in huis hebben huren we in. Per opdracht formeren we een team ‘fit for the job’. De eerste twee machines bouwen we in Nijmegen. In deze fase maken we kleine series om alles te ‘finetunen’. De volgende fase is dat de machine geschikt is voor volautomatische productie.” Deze machines worden gebouwd door Sempro Technology SDN BHD in Maleisië. “Dat heeft alles te maken met de optimalisatie van onze keten”, vertelt Yzelman. “In Maleisië kunnen we op het hoogste niveau assembleren en tegelijkertijd de prijs zodanig beheersen dat we een sterke marktpositie innemen.”

De markt voor semiconductors is wereldwijd nog altijd ‘booming’ omdat de toepassingen nog steeds toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de elektrificatie van het wagenpark, waarbij de duurzaamheidsambities torenhoog zijn. Het produceren van grote volumes van constante hoogwaardige kwaliteit moet hier een omslag richting elektrisch rijden bewerkstelligen. Denk eveneens aan de energiemarkt, waar slimme technologie leidt tot nieuwe toepassingen en efficiencywinst. Kortom ‘the internet of things’ biedt ongekende mogelijkheden voor de chipindustrie en dus voor Sempro. In Nederland is Sempro een van de twee bedrijven die het proces van trim en form beheersen van concept tot en met de bouw van machines.

MENSEN EN MIDDELEN

Met een internationale klantenkring en toenemende vraag lijken de mogelijkheden onbegrensd. De in 2017 geformuleerde ambitie is elk jaar de omzet te verdubbelen. Dat lukt. Ook in 2019 en voor 2020 ligt Sempro op koers dit streven te realiseren. Momenteel behoort Sempro tot de top 3 van de wereld als het gaat om specialistische oplossingen in hun vakgebied. Doorontwikkeling en ‘time to market’ is essentieel om deze positie te handhaven. Waar liggen de grenzen? Peters: “We maken minder vaart dan we willen. Dat komt ten eerste door onvoldoende beschikbaarheid van direct inzetbaar goed opgeleid personeel met ervaring in dit marktsegment. Semiconductors is een jonge markt die echter in hoog tempo de motor van onze industrie aan het worden is. Mensen opleiden heeft daarom onze sterke aandacht. Tegelijkertijd zoeken we hbo’ers en wo’ers die zich willen verdiepen in de semiconductortechnologie wat betreft ontwerp en bouw van machines. Zij komen bij Sempro volledig aan hun trekken.”

Tweede rem is geld in de vorm van investeringen. “We zoeken investeerders die mee kunnen en willen groeien in een snelgroeiende markt en niet per definitie maar affiniteit hebben met techniek. Hierbij doen we ook een beroep op institutionele beleggers die oog hebben voor technische ontwikkelingen met een grote maatschappelijke impact, in ons geval de combi van techniek en duurzaamheid.” “Bouwen is stenen leggen”, zegt Peters. “Willen we in de technologische voorhoede meedraaien, dan moeten we permanent nieuwe dingen bedenken en maken. Toegevoegde waarde leveren en duurzaamheid bevorderen. En goede voorwaarden scheppen, waarbij de rol en input van onderwijs, onderzoek en investeringen onmisbaar is.”

In dit verband eindigt Peters met een oproep aan potentiële medewerkers en investeerders: “Semiconductortechniek is een fantastisch werkveld met een enorme dynamiek die een grote bijdrage levert aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken op terreinen als energie, gezondheidszorg, mobiliteit en productie. Dat moet technici die nieuwe uitdagingen zoeken en investeerders met duurzame ambities toch aanspreken. Sempro is klaar om aan die bijdrage praktisch vorm te geven.”

Sempro Technologies
Roggeweg 28, 6534 AJ Nijmegen
Telefoon 0487 – 51 18 63
E-mail info@sempro.nl
www.sempro.nl

 

Sempro Europe


Roggeweg 28
6534 AJ Nijmegen,
The Netherlands
+31 487511863

info@sempro.nl

Sempro ASIA


15A Lintang Sungai Tiram 5
Sunway Prima, Bayan Lepas
11900 Penang, Malaysia
+604 6442235

    Our company 

Every trim & form and singulation challenge is an opportunity for us to push the boundaries for our clients, opening up new paths and creating new possibilities.

We think in solutions

Sempro can help make your ideas a reality.

Follow us on social media